Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten-Leveringen Gemeente Waddinxveen

Home > Bestuur > Beleidsnota's > Bestuur en Dienstverlening > Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten-Leveringen Gemeente Waddinxveen

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten-Leveringen Gemeente Waddinxveen

Op 15 juli 2014 heeft het college de laatste versie vastgesteld van de Algemene Inkoopvoorwaarden die de gemeente Waddinxveen hanteert bij inkopen.

Deze zijn in werking getreden op 31 juli 2014.