Beleidsregels verruiming sluitingstijden natte horeca

Home > Bestuur > Beleidsnota's > Openbare Orde en Veiligheid > Beleidsregels verruiming sluitingstijden natte horeca

Beleidsregels verruiming sluitingstijden natte horeca

De burgemeester heeft op 12 maart 2018 de beleidsregels verruiming sluitingstijden natte horeca vastgesteld. Op grond van artikel 2:29, derde lid APV en de Algemene wet bestuursrecht is de burgemeester daartoe bevoegd. Deze beleidsregels maken het voor natte horecabedrijven die in de periode van 1 april 2016 tot 1 april 2018 een ontheffing voor ruimere sluitingstijden hebben gekregen in het kader van de ‘pilot verruimde openingstijden natte horeca’, mogelijk om een ontheffing voor drie jaren voor ruimere sluitingstijden aan te vragen. Voor overige horecabedrijven c.q. horeca-inrichtingen behorende tot de natte horeca wordt de ontheffing verleend voor de duur van een jaar. De beleidsregels zijn beschikbaar op de website van de gemeente.

Deze beleidsregels treden in werking de dag na de bekendmaking: 22 maart 2018.