Belastingen, OZB en WOZ

Home > Inwoners > Belastingen, OZB en WOZ

Belastingen, OZB en WOZ

logo belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt vanaf 2016 de belastingen voor de gemeente Waddinxveen. De BSGR bepaalt ook de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in de gemeente.

Op www.bsgr.nl vindt u meer informatie over de organisatie en de gemeentelijke belastingen.