Afval, huishoudelijk afval

Home > Inwoners > Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

 • Samenvatting

  Cyclus haalt in Waddinxveen het huishoudelijk afval op. In de digitale afvalkalender of de Cyclus afval App ziet u wanneer welke afval wordt ingezameld of waar u met welk afval terecht kunt. 

  De meeste bewoners van laagbouwwoningen maken voor het restafval gebruik van 140 liter of 240 liter minicontainers/kliko’s.

  Laagbouwwoningen in de wijken ’t Suyt en de Triangel maken voor restafval gebruik van ondergrondse verzamelcontainers.

  Bewoners van (hoogbouw)appartementen kunnen het restafval in de ondergrondse verzamelcontainers doen.

  Ondergrondse containers

  Als u voor uw huishoudelijk afval gebruik maakt van een ondergrondse container, heeft u voor het gebruik hiervan een toegangspasje nodig. Deze toegangspas is gekoppeld aan uw huishouden. Er wordt bijgehouden hoe vaak u per jaar gebruik maakt van de ondergrondse container voor restafval. Per keer dat u de ondergrondse container gebruikt betaalt u €1,50.

  Bent u uw toegangspas kwijt dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de klantenservice van Cyclus via 0182-547 500.

  Minicontainers/kliko’s

  De minicontainers voor restafval zijn (net als de minicontainers voor GFT en papier) voorzien van een chip. Hiermee kan worden bijgehouden van welk huishouden welke container is. Daarnaast wordt de chip gebruikt om bij te houden hoe vaak een huishouden de restafvalcontainer per jaar aanbiedt. Per aanbieding wordt een tarief in rekening gebracht. Het tarief voor het aanbieden van een 140 liter minicontainer is €3,50 per keer. Het tarief voor het aanbieden van een 240 liter minicontainer is €6,00 per keer.

  Is uw afvalcontainer kwijt of onbruikbaar? Vraag dan een nieuwe aan bij Cyclus, via telefoon 0182 547500. Ook kunt u een extra container aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie hierover, zie hier.

  Elk huishouden betaalt afvalstoffenheffing. De factuur voor de afvalstoffenheffing ontvangt u jaarlijks in februari samen met de factuur voor de rioolheffing en de OZB belasting. De instantie die namens de gemeente de belastingen int is de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR).

  Hoogte Afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Een vast en een variabel deel. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is voor alle huishoudens gelijk. Daarnaast betaald u ook een variabel deel dat afhankelijk is van hoe vaak u in het voorgaande jaar restafval heeft aangeboden.

  In 2019 bedraagt het vaste deel van de afvalstoffenheffing €201,56.

  Het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden in het voorgaande jaar. Het tarief per aanbieding is afhankelijk van het inzamelmiddel dat u gebruikt. De kosten per aanbieding ziet u hieronder.

 • Wat moet ik doen?

  Biedt uw restafval op de juiste manier aan. Anders laat Cyclus het afval staan. Let op de volgende punten:

  • zorg ervoor dat de minicontainer niet te vol of te zwaar is
  • zet de minicontainer op tijd aan de weg
  • maak gebruik van de aanbied plaatsen (indien aanwezig)
  • Past het afval niet in uw restafvalcontainer? Breng het dan naar het afvalbrengstation, of laat het ophalen door Cyclus.
 • Wat kost het?

  Tarieven aanbieden huishoudelijk restafval 

  Voor het aanbieden van restafval gelden de volgende tarieven:

  Restafval:

  Aanbiedmiddel

  Kosten per aanbieding

  €1,50 per keer

  € 3,50 per keer

  € 6,00 per keer


  Overige afvalstromen:

  Afval scheiden

  Kosten aanbieden

  Papier en karton

  Gratis

  Groente- en tuinafval

  Gratis

  Plastic, blik en drankenkartons (PMD)*

  Gratis

  Glas

  Gratis

  Textiel

  Gratis

  Batterijen

  Gratis

  Elektrische apparaten

  Gratis

  Spullen naar kringloopwinkel

  Gratis

 • Direct regelen

  Raadpleeg de digitale afvalkalender

  Of
  Download de Cyclus afval app
  (voor Apple en Android)

  Of
  bel de klantenservice van Cyclus via 0182 547 500.