Hulp bij geldzaken en schulden

Home > Inwoners > Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

 • Samenvatting

  Hebt u moeite met de administratie van uw geldzaken? Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo hebt u al uw geldzaken op één plek bij de hand. Humanitas Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning wanneer u door omstandigheden even het overzicht kwijt bent. Zij helpen u op weg zodat u weer zelfstandig verder kunt.

  Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  U kunt begeleiding krijgen bij uw uitgaven. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld een cursus aan. Zodat u niet meer geld uitgeeft dan u binnen krijgt.

  Een professionele hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw problemen met geld. De hulpverlener nodigt u uit voor een gesprek en bekijkt de mogelijkheden voor een oplossing die passend is bij uw situatie.

  Schuldhulp aanvragen

  Dien een aanvraag in bij een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld de gemeente. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zij kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt. In de gemeente Waddinxveen kunt u voor (informatie over) schuldhulpverlening terecht bij Team Wadwijzer, tel. 140182. Zij bekijken samen met u of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.

  Schuldhulp voor ondernemers

  Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij de gemeente schuldhulpverlening aanvragen.

  Schuldhulp aanvragen

  Dien een aanvraag in bij een hulpverlenende instantie. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zij kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt.

  Schuldhulp voor ondernemers

  Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

 • Wat heb ik nodig?

  • U staat ingeschreven in de gemeente Waddinxveen, dit mag ook een postadres zijn. U ontvangt een inkomen, dit kan inkomen uit loondienst of een uitkering zijn. identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen
 • Aanvullende informatie

  Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen 4 weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt. Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

 • Tips

  Gedurende uw schuldhulpverleningstraject is het verkrijgen van financiële stabiliteit allereerst het doel. Dat wil zeggen dat de oorzaak van de schulden eerst onder controle moet zijn, de vasten lasten doorlopend betaalt dienen te worden én er geen nieuwe schulden meer ontstaan, alvorens er wordt overgegaan naar een oplossing. Een mogelijke oplossing kan zijn: een minnelijke schuldenregeling óf wettelijke schuldsanering (WSNP).

  Niet altijd is een minnelijke schuldenregeling of wettelijke schuldsanering noodzakelijk. Indien u bijvoorbeeld uw schulden 100% kunt terugbetalen binnen drie jaar, kan uw schuldhulpverlener helpen bij het afspreken van betalingsregelingen.

  Minnelijke schuldregeling

  Kunt u uw schulden niet meer zelf betalen? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen. Tijdens uw schuldhulpverleningstraject bekijkt u samen met uw schuldhulpverlener naar een mogelijke oplossing van uw schulden. Nadat uw situatie volledig gestabiliseerd is, kunt u met uw schuldhulpverlener een aanvraag indienen bij de schuldregelaar van de Gemeente, voor een schuldenregeling. De schuldregelaar doet uw schuldeisers vervolgens een voorstel tot aflossing. Uw schuldeisers kunnen hiermee akkoord gaan, maar dat is niet verplicht.

  Tijdens uw schuldhulpverleningstraject kunnen er door uw schuldhulpverlener aanvullende voorwaarden worden gesteld. Deze moet u opvolgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Budgetvoorlichting: U krijgt informatie en advies over hoe u zelfstandig kunt rondkomen van uw inkomen.
  • Budgetbegeleiding: U krijgt begeleiding die u leert om met geld om te gaan.
  • Budgetbeheer: een instantie beheert uw inkomen. Zij betalen uw vaste lasten en u krijgt alleen huishoudgeld. Budgetbeheer duurt vaak de hele periode dat u aflost.
  • Inlichtingenplicht: U moet alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn. Bijvoorbeeld als u meer inkomen krijgt, gaat verhuizen of uw baan kwijtraakt.
  • Inspanningsplicht: indien u een uitkering ontvangt maar wel kunt werken, moet u zich inspannen om een baan te vinden zodat u een zo hoog mogelijk inkomen heeft.

  Wettelijke schuldsanering

  Werken de schuldeisers niet mee aan een minnelijke schuldenregeling? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die erop toeziet dat u uw verplichtingen die gelden binnen de wettelijke schuldsanering, nakomt. In 3 (tot 5) jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden ('schone lei') verder kunt.

  Goed adviseren kost tijd. Daarom werkt de schuldhulpverlener op afspraak. De schuldhulpverlener is bereikbaar op dinsdag en donderdag. U kunt op die dagen telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0182.

  Goed adviseren kost tijd. Daarom werkt de consulent op afspraak. De consulent is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt op die dagen telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 en 10.00 uur, telefoonnummer 14 0182.

  Consumenten- en budgetvoorlichting

  Misschien wilt u eens weten hoeveel kostgeld u aan uw zoon of dochter zou kunnen vragen. Het kan ook zijn dat u uw administratie overzichtelijk wilt krijgen, zodat u beter inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven. Welke verzekeringen zijn wel en welke zijn minder belangrijk. Vraag de consulent schuldhulpverlening om informatie.