Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ)

Home > Inwoners > Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ)

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ)

  • Samenvatting

    Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit kan via een vertrouwenspersoon van het AKJ. De ondersteuning van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de gemeente.

  • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

    Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het Sociaal Team of het Preventieteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Bovendien informeert hij of zij jouw over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het Sociaal Team of Preventieteam.

  • Wat moet ik doen?

    Meer informatie over staat op de website van het AKJ. Je kunt het AKJ telefonisch bereiken op 088 5551000 (lokaal tarief), mailen met info@akj.nl of het contactformulier op de website invullen. Van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur kun je ook chatten met een vertrouwenspersoon.

  • Direct regelen