Privacy en cookies

Home > Inwoners > Privacy en cookies

Privacy en cookies

Privacyverklaring

De gemeente Waddinxveen hecht waarde aan de bescherming van uw gegevens. U heeft er recht op dat de gemeente veilig, correct, transparant, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving.

Als u gebruikmaakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij meestal gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer etc.

Waarom is dat nodig?

 De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om iets bij u af te leveren;
 • als de gemeente hier wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaanslag.

In sommige gevallen verwerkt de gemeente zogenaamde "bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens", denk hierbij aan het vastleggen van gegevens over iemands gezondheid. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Waddinxveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen van gegevens met anderen

Gemeente Waddinxveen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), de organisatie die de gemeentelijke belastingen voor de gemeente verzorgt. Dat betekent dat die organisaties, zoals de BSGR, op eenzelfde zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens als de gemeente Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Privacyofficer van de gemeente Waddinxveen via privacy@waddinxveen.nl of tel. 14 0182.

Beveiliging

De gemeente Waddinxveen neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens of gegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@waddinxveen.nl of tel. 14 0182.

Uw websitebezoek

De gemeente Waddinxveen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies in haar website www.waddinxveen.nl . Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Veelgestelde vragen over cookies

 • Weten cookies wie ik ben?
  Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw zoekgedrag.
 • Wat gebeurt er als ik cookies uitzet?
  Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame.  Maar deze is dan niet meer afgestemd op uw zoekgedrag. Schakelt u cookies uit die uw voorkeuren onthouden, dan moet u instellingen (zoals wachtwoord en inlognaam) steeds opnieuw intypen.
 • Kan ik mij afmelden?
  Cookies die adverteerders en website-eigenaren inzicht geven in uw interesses kunt u aan- of uitzetten. Cookies die uw wachtwoord, inlognaam en andere voorkeuren bijhouden kunt u aan-of uitzetten via uw zoekinstellingen (browserinstellingen).

Kinderen en websitebezoek

De gemeente Waddinxveen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Waddinxveen kunt u contact opnemen met de Privacyofficer via privacy@waddinxveen.nl of 14 0182. Wij helpen u ook graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u dan dit formulier in te vullen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming via fg@waddinxveen.nl.