Sport in Waddinxveen

Home > Inwoners > Sport in Waddinxveen

Sport in Waddinxveen

afbeelding buurtsport

Waddinxveen wil een gezonde en vitale gemeente zijn. Zij stimuleert inwoners zo lang mogelijk actief te blijven en deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Actief sporten en bewegen draagt niet alleen bij aan meer vitale en gezonde inwoners, maar ook aan meer sociale betrokkenheid, meer integratie en minder vereenzaming. Waddinxveen zet in op een vitaal en duurzaam sportaanbod voor alle doelgroepen, georganiseerd en ongeorganiseerd. Dit nieuwe sportbeleid is op 23 maart 2016 vastgesteld in de raad.

Vitaal sportbeleid heeft gevolgen voor de rol van de verenigingen, hun activiteiten, de sportinfrastructuur en het gebruik van de sportaccommodaties. Hierover zijn en blijven we in gesprek met de sportverenigingen. Het streven is om meer verbanden te leggen tussen sociaal maatschappelijke activiteiten en sportaccommodaties/sportverenigingen. Verenigingen spelen in op veranderende omstandigheden door bijvoorbeeld een extra aanbod te creëren voor specifieke doelgroepen.  De gemeente stimuleert en faciliteert sportverenigingen. Zo maken we sportverenigingen meer vitaal.

 • Belonen sportprestaties

  De gemeente Waddinxveen wil bewegen en sporten stimuleren. We gaan personen of teams die een belangrijke sportprestatie hebben neergezet een gemeentelijke felicitatie aanbieden. De sporter is woonachtig in Waddinxveen of lid bij een Waddinxveense sportvereniging.

  Lees verder
 • Foto's sportweek / sportcafé

  Lees verder
 • Wethouder Leferink opent eerste 'Schooljudo-school' van Nederland

  Op 31 augustus heeft de Theo Thijssenschool als eerste de titel “Schooljudo-school” ontvangen. Hiermee committeren zij zich aan de 7 Schooljudo waarden; vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en plezier. Wethouder Brigitte Leferink heeft het “Schooljudo-school”-bordje overhandigd. In de komende periode volgen nog 11 “Schooljudo-scholen”, zowel in Waddinxveen als in de rest van Nederland.

  Lees verder
 • Concept uitvoeringsplan

  Lees verder
 • Klankbordgroep en deelnemende organisaties

  In samenwerking met de klankbordgroep wordt het uitvoeringsplan voor het Vitaal sportbeleid opgesteld.
  De klankbordgroep is een mix van verschillende sportverenigingen en welzijnsorganisaties en heeft onderwerpen aangedragen waar het uitvoeringsplan over moet gaan.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief

  Onder het kopje 'te downloaden' vind u de nieuwsbrief over het Vitaal Sportbeleid.

  Lees verder
 • De vereniging staat onder druk

  De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet. Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging.

   https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

 • Sportaccommodaties Waddinxveen

  Gemeente Waddinxveen beschikt over een groot aantal sportvoorzieningen zoals sporthallen, gymzalen, buitensportaccommodaties en een zwembad. De sportvoorzieningen zijn verspreid over heel Waddinxveen en zijn voor iedereen toegankelijk.

  Lees verder
 • Sportaccommodaties huren

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Bijvoorbeeld een sporthal, sportzalen en -terreinen. De gemeente verhuurt deze aan sportverenigingen. U kunt ook voor een bepaalde activiteit een accommodatie huren. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

  Lees verder
 • Vitaal sportbeleid

  Wilt u meer weten over het Vitaal Sportbeleid? Klik op 'lees verder' om de stukken te downloaden.

  Lees verder
 • Buurtsportcoach

  De Buurtsportcoaches dragen bij aan de leefbare en vitale samenleving.  Zij hebben de specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en de eigen organisatie zoals Palet Welzijn, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, Coenecoop College en Dick Bruna-/Theo Thijssenschool.

  Lees verder
Archief