Toegankelijkheid

Home > Inwoners > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-07-2016.

Gemeente Waddinxveen voldoet conform het Toepassingskader aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.waddinxveen.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

  1. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

    Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (pdf of andere binaire formaten).

Testresultaten

  1. 20-07-2016: Handmatig onderzoek door derden

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

De gemeente is bezig om de pdf's die op de website komen te laten voldoen aan de richtlijnen.
Mocht u problemen ondervinden met het lezen van de pdf's kunt u contact opnemen met de gemeente via het contactformulier of via telefoon 14 082.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Geef uw melding door aan Webredactie :

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!