Vertrouwenspersoon Sociaal domein

Home > Inwoners > Wmo / AWBZ > Vertrouwenspersoon Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Sociaal domein

Waarom vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersoon biedt u hulp in het geval:

 • u het oneens bent met een beslissing van de gemeente in het sociaal domein;
 • u zich niet goed behandeld voelt door het Sociaal Team van de gemeente;
 • u er niet uitkomt via de normale procedures van de gemeente, bijvoorbeeld via de klachten- of bezwarenprocedure.

De gemeente is binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om u goed van dienst te zijn werken er consulenten binnen het Sociaal team die samen met u antwoorden proberen te vinden op uw hulpvragen.

Natuurlijk wil de gemeente deze taken zo goed mogelijk uitvoeren en gaan wij uit van een positieve afsluiting van de hulpvraag. Dat neemt niet weg dat het soms anders kan lopen en u niet tevreden bent. Komt u er niet meer uit via de normale procedures van de gemeente, bijvoorbeeld via de klachten- of bezwarenprocedure? Dan kunt u terecht bij één van de vier vertrouwenspersonen sociaal domein.

Hoe werken de vertrouwenspersonen?

 • ze luisteren naar uw verhaal;
 • ze handelen onafhankelijk, vertrouwelijk en op maat;
 • ze bemiddelen tijdens ontmoetingen tussen u en de gemeente, om tot een goed gesprek te komen en uw klacht duidelijk te maken;
 • ze geven advies over de manier waarop een passende oplossing gevonden kan worden.

Verschil met cliëntondersteuners

De gemeente werkt ook met onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij kunnen u helpen als u een hulpvraag heeft over zorg, jeugd of werk en inkomen, maar niet precies weet waar u deze moet stellen. De cliëntondersteuner kan ook helpen in de voorbereiding van gesprekken met de gemeente en bij de gesprekken aanwezig zijn. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij gesprek met de gemeente.

Wie is vertrouwenspersoon Sociaal Domein in Waddinxveen?

In de gemeente Waddinxveen zijn vier vertrouwenspersonen:

 • Wendela Alderliesten
 • Jannie de Pater
 • Hugo Slootjes 
 • Harry Weijs

Hoe kan ik in contact komen met een vertrouwenspersoon?

U benadert de vertrouwenspersonen via onderstaande gegevens.

Wendela Alderliesten

[email protected]

Jannie de Pater

[email protected]

Hugo Slootjes

Tel: 0182 - 615 549

[email protected]

Harry Weijs

Tel: 0182 – 630 095

[email protected]