Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Holland

Home > Ondernemers > Ondernemerszaken > Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Holland

Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Holland

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt

Het Werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, het UWV en Promen. Het WSP heeft een rol in het verbinden van werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden, om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te laten participeren in de maatschappij. Het vormt één regionaal aanspreekpunt voor de lokale werkgever. Hiermee verbetert de dienstverlening aan de werkgever in de arbeidsmarktregio Midden Holland en kan er voor werkzoekenden nog beter worden bemiddeld.

Bij het WSP Midden Holland wordt de meest geschikte kandidaat gezocht voor uw vacature of werkzaamheden. We matchen niet alleen, maar ook helpen wij u graag bij het bieden van kansen aan mensen met een beperking.

Met de komst van de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, wordt beoogd dat er meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden. Hiervoor hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 banen komen voor mensen met een beperking. Deze afgesproken banen worden ‘garantiebanen’ genoemd.

Ontzorgen, financiële compensatie en ondersteuning

Het WSP kan het voor u uitdagender maken om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij u te detacheren. We gaan daarom graag met u in gesprek over de mogelijkheden. We hebben een palet aan voorzieningen, waaronder het organiseren van begeleiding om u maximaal te ontzorgen.

Overige voorzieningen zijn:

  • Matching en vinden van kandidaten
  • Jobcoaching
  • Proefplaatsingen
  • Detacheringen
  • No-riskpolis
  • Loonkostensubsidie
  • Werkplekaanpassing
  • Een vast contactpersoon

Subsidies

Ook compenseren we u financieel voor de verminderde productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’) van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie.

Er is een mogelijkheid voor een premiekorting bij het in dienst nemen van jongeren. Vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2016 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Een werkgever kan voor elke aanname en zolang de betreffende jongere uit de doelgroep in dienst is maximaal 2 jaar een premiekorting van € 3.500 op jaarbasis op zijn premies werknemersverzekeringen toepassen.

Vragen

Heeft u vacatures of vragen over de regelingen met betrekking tot de arbeidsmarkt? Het WSP is te bereiken op telefoonnummer 0182 588 494 of per e-mail: info@wspmiddenholland.nl.

Meer informatie over het Werkgeversservicepunt kunt u vinden op www.wspmidden-holland.nl

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens


Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen?

Op Ondernemersplein.nl vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers.