Drank- en horecavergunning

Home > Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Samenvatting

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen:

  • als de inrichting bouwtechnisch wijzigt
  • als de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

  De drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en niet overdraagbaar.

  Ontheffing

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een "ontheffing artikel 35 model C" aanvragen.

 • Wat kost het?

  De legeskosten (tarief 2019) bedragen voor:

  • vergunning art. 3, 1e lid Drank- en Horecawet    € 375,--
  • wijziging van een vergunning als bedoeld in art 30 Drank en Horecawet  (o.a. aanmelden nieuwe leidinggevende)   € 107,--
  • ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet    € 53,--
 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
  • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
  • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
  • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden. 

  • huisregels ophangen in kantines
  • cursussen voor barvrijwilligers
  • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

  Zie ook Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (NOCNSF) 

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

  Een aantal zaken moet u regelen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda, tel 088-5450000

  • Bij een eventuele vestiging of verbouwing moet u  bij de Omgevingsdienst Midden-Holland een omgevingsvergunning aanvragen.
  • Het voeren van reclame is aan regelgeving gebonden. Informatie hierover kunt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland opvragen.
  • De meeste horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een meldingsplicht. Deze melding moet u eveneens doen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland

  Brandveiligheid

  Veiligheid in uw (horeca)gelegenheid is erg belangrijk. Een van de onderdelen hiervan wordt geregeld bij de brandweer. Zij moeten in ieder geval uw inrichting op veiligheid beoordelen. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de brandweer. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer 088-2465000.
   

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
  • kopie huur-, pacht- of koopovereenkomst

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Aanvullende informatie

  Bij een aanvraag om vergunning moet u ook het formulier op grond van de wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) invullen.
   

 • Aanvragen / formulieren

 • Direct regelen

  De aanvraag ontheffing drank en horecawet, art. 35 kunt u digitaal aanvragen.

  Voor de andere aanvragen kunt u een pdf-formulier downloaden onder het kopje Aanvragen/formulieren.

  Vraag meteen de ontheffing aan

  logo DigiD

  Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw DigiD
   (voor particulieren)
  • Uw eHerkenningsgegevens
   (voor bedrijven of organisaties)

  logo eHerkenningMelding wijziging leidinggevende(n)

  Aanvraag wijziging van de inrichting (art. 30 Drank- en Horecavergunning)

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens


Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen?

Op Ondernemersplein.nl vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers.