Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Home > Ondernemers > Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Samenvatting

  Wilt u kabels en leidingen ondergronds leggen in openbaar gebied, dan moet u hiervoor vergunning of instemmingsbesluit aanvragen bij de gemeente.

  Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit, water of gevaarlijke stoffen). Informatie over de ligging van bestaande kabels en leidingen kunt u apart opvragen bij het Kadaster door middel van een zogenaamde Klic-melding.

  Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u bovengrondse leidingen plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

  Voor de aanleg van ondergrondse leidingen in openbaar gebied geldt het volgende:

  • Vraag vergunning of instemming aan bij de gemeente (via MOOR).
  • Meld de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij het Kadaster.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.

 • Verwijzingen

 • Direct regelen

  Wilt u bovengrondse leidingen plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het

  Omgevingsloket online


  Voor het aanvragen van vergunningen en instemmingsbesluiten voor de aanleg van kabels en leidingen in de openbare ruimte, alsmede voor het aan- en afmelden van deze werkzaamheden, moet u gebruikmaken van het digitale systeem

  MOOR

  Voor vragen over het gebruik van MOOR kunt u contact opnemen met het MOOR platform, bereikbaar via telefoonnummer 035-524 8903 of via helpdesk@moorwerkt.nl.

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens


Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen?

Op Ondernemersplein.nl vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers.